หน้าแรก
วีดีโอเครื่องสีข้าว

วีดีโอเครื่องสีข้าวสมบูรณ์ภัณฑ์

สีข้าวรุ่นS-24Double2

 

   

สีข้าวรุ่นS-24Double3

   

สีข้าวกล้องและข้าวสารขาวรุ่นS-25Super

 
 
สีข้าวรุ่นSB

 

xxx
 

สีข้าวรุ่นSB-1,2

 

xxx
 

สีข้าวรุ่นSB-3

xxx  

สีข้าวรุ่นSB-4

 

xxx  

สีข้าวรุ่นSB-5

 

 
xxx  

สีข้าวรุ่นSB-6

 

xxx  

เครื่องคัดเมล็ดพันธ์ข้าว

 
xxx
 

สีข้าวจิ๋วช้างน้อย

xxx  

ตะแกรงโยกตัดกาก

 

 
สีข้าวกล้องและข้าวสารขาว S-1000
   

ตะแกรงร่อน 3in1 รุ่นS-200

   

เครื่องบดละเอียด

 

โรงงานสมบูรณ์ภัณฑ์ เลขที่18 ถนนราษฎร์รวมใจ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

โทร.055-711263,Fax:055-712600 (มือถือ)087-2040939